Skip to main content

Xarxa interhospitalària catalana de variants genètiques per millorar el diagnòstic genètic en malalties rares

VHIR Annual Report 2021